Privacy verklaring

Inleiding

HET communicatieburo is een bedrijf dat diverse communicatiediensten en -producten levert. Bij de uitvoering van ons werk nemen we jouw privacy heel serieus. In dit document leggen wij je zo duidelijk mogelijk uit wat dit precies inhoudt, waarom wij dit doen en welke rechten je kunt uitoefenen.

Deze verklaring is van toepassing op alle door ons geleverde producten en diensten. HET communicatieburo, gevestigd te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HET communicatieburo verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die HET communicatieburo van je nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door HET communicatieburo in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voornaam en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met van HET communicatieburo, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit HET communicatieburo. Bijvoorbeeld om je via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van HET communicatieburo. Wil je niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kun je dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen je gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is HET communicatieburo gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Wij houden de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt HET communicatieburo zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

HET communicatieburo zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

HET communicatieburo verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jouw organisatie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

In kaart brengen websitebezoek

Onze website hetcommunicatieburo.nl gebruikt Google Analytics. Dit programma registreert jouw sitegebruik en slaat gegevens daarover op. Wij gebruiken deze data om bezoekstatistieken over onze website te creëren en hiermee verbeteringen door te voeren. Wij gebruiken functionele cookies om onze website beter te laten werken, analytische cookies zorgen voor een beter gebruiksgemak en tracking cookies laten ons zien wat onze websitebezoekers op onze website doen. Om onze website te bezoeken, vragen wij jou akkoord te gaan met deze cookies. Ook zijn er cookies van derde partijen nodig om video’s te kunnen tonen op onze website. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar info@hetcommunicatieburo.nl.

Beveiliging

HET communicatieburo hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. HET communicatieburo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij HET communicatieburo toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval HET communicatieburo gebruik maakt van de diensten van derden, zal HET communicatieburo in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Privacy rechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal HET communicatieburo je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via info@hetcommunicatieburo.nl.

Mocht je na bovenstaande nog vragen hebben of een verzoek willen indienen, dan horen wij graag van jou. Stuur een mailtje naar info@hetcommunicatieburo.nl of bel 076-549 38 24.

Laatst bijgewerkt op 16 augustus 2018.

 

>> Ga naar de homepage

 

 

Direct Contact

Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van communicatie?

Vul het contactformulier op de homepage in of bel
076 549 38 24.


Nicolai Frijters
Eigenaar HET